Professional Abrasive Equipment Manufacturer.

  • Mixing Machines:
  • Mixer is used for mixing the materials of resin bond abrasive wheel ( double tanks:HM120L-D, HM250L-D ),also can mix the materials used for vitrified bond abrasive wheel ( single tank:HM120L-S, HM250L-S).


    Address:No.198 Jianshe RD, Zhongyuan Zone,Zhengzhou,Henan,China Tel:+86-371-86552336
    Copyright @ Zhengzhou Haimao Machinery CO.,LTD